Skip to content

Programma

Tijdens de conferentie zullen de belangrijkste aspecten van hernieuwbare energie aan bod komen: het maatschappelijk kader, de technologische evoluties,  uitdagingen op het vlak van ruimtelijke planning, milieuaspecten, enz. Tijdens de voormiddag organiseren we een plenaire sessie en laten we verschillende experten aan het woord. Tijdens de namiddag kiezen we voor interactieve workshops.

Simultaanvertaling in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits

08h30 – 09h00

Onthaal

09h00 – 09h30

Introductie

 • Oliver PAASCH – Minister-President van de Belgische Duitstalige gemeenschap
 • Dirk VANSINTJAN – Voorzitter van de Europese federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, REScoop.eu

09h30 – 10h15

Maatschappelijk belang en kansen voor lokale actoren

 •  Gérard MAGNIN – Oprichter van Energy-Cities, voormalig bestuurder van EDF, voorzitter van de Franse coöperatie JURASCIC

10h15 – 11h00

Technologie & Economie: een scenario van 100% hernieuwbare energie

 • Henrik LUND – Professor, M.Sc.Eng., Ph.D., Dr.Techn. Department of Development and Planning

11h00 – 11h30

Koffie

11h30 – 12h15

Ruimtelijke planning en Duitse voorbeelden van lokale meerwaardecreatie

 • Dr. Peter HECK – Professor en coördinator van het departement ecologie bij IFAS, het  Instituut voor Toegepast Onderzoek naar Hernieuwbare Energie, Trier

12h15 – 13h00

Hernieuwbare energie als antwoord op klimaatverandering en de impact op biodiversiteit

 • Thierry HANCE – Professor aan de Université Catholique de Louvain (UCL) en Directeur van het “LIFE AND EARTH INSITUTE” (KUL)

13h00 – 14h00

Lunch

14h00 – 16h30

14h00 – 15h10

Workshops (eerste sessie)

 

14h00 – 16h30

Workshop 1

Windparken en avifauna

Ontwikkeling van het bestand en verspreiding van de rode wouw in België

 • Jean-Yves PAQUET – Directeur van de studieafdeling van AVES – Natagora, België

Windturbines en hun impact op de avifauna

 • Olivier KOHLE – Directeur van het studiebureau Kohle Nusbaumer SA, gespecialiseerd in hernieuwbare energieën en milieubeheer, Zwitserland

DTBird Detectiesysteem voor vogels als toepassing in windturbines

 • Agustín RIOPEREZ – Directeur van DTBird, ontwikkeling van het detectiesysteem van de vogels, Spanje

Discussieronde

14h00 – 15h00

Workshops (eerste sessie)

 

Workshop 2

100 % hernieuwbare energie in België tegen 2050

 • Yves MARENNE – Wetenschappelijk Directeur bij ICEDD,  het Waals agentschap voor duurzame ontwikkeling
 • Jan DUERINCK – Onderzoeker bij “EnergyVille” en  VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Workshop 3

De energietransitie in Duitsland : een startpunt voor energiedemocratie

 • Craig MORRIS – Onafhankelijk journalist en het gezicht achter de website energytransition.de, Co-auteur van het boek «  Energy Democracy » (sept. 2016)

Workshop 4

Samenwerkingen tussen coöperaties en lokale besturen: Best practices en opzet van REScoop MECISE

 • Karel DERVEAUX – Projectverantwoordelijke bij Ecopower en coördinator van het Horizon 2020 project REScoop MECISE

Ontwikkeling van het bestand en verspreiding van de rode wouw in België

 • Jean-Yves PAQUET – Directeur van de studieafdeling van AVES – Natagora, België

Windturbines en hun impact op de avifauna

 • Olivier KOHLE – Directeur van het studiebureau Kohle Nusbaumer SA, gespecialiseerd in hernieuwbare energieën en milieubeheer, Zwitserland

DTBird Detectiesysteem voor vogels als toepassing in windturbines

 • Agustín RIOPEREZ – Directeur van DTBird, ontwikkeling van het detectiesysteem van de vogels, Spanje

Discussieronde

 • Yves MARENNE – Wetenschappelijk Directeur bij ICEDD,  het Waals agentschap voor duurzame ontwikkeling
 • Craig MORRIS – Onafhankelijk journalist en het gezicht achter de website energytransition.de, Co-auteur van het boek «  Energy Democracy » (sept. 2016)
 • Jan DUERINCK – Onderzoeker bij “EnergyVille” en  VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
 • Karel DERVEAUX – Projectverantwoordelijke bij Ecopower en coördinator van het Horizon 2020 project REScoop MECISE

15h20 – 16h30

Workshops (tweede sessie)

 

Workshop 2

Windturbines en hun impact op het milieu (avifauna)

 • Yves MARENNE – Wetenschappelijk Directeur bij ICEDD,  het Waals agentschap voor duurzame ontwikkeling
 • Jan DUERINCK – Onderzoeker bij “EnergyVille” en  VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Workshop 3

De energietransitie in Duitsland : een startpunt voor energiedemocratie

 • Craig MORRIS – Onafhankelijk journalist en het gezicht achter de website energytransition.de, Co-auteur van het boek «  Energy Democracy » (sept. 2016)

Workshop 4

Samenwerkingen tussen coöperaties en lokale besturen: Best practices en opzet van REScoop MECISE

 • Mario HEUKEMES – Voorzitter van de coöperatie COURANT d’Air, presentatie van meerdere projecten in Oostbelgië in samenwerking met de gemeenten.
 • ENERCOOP Frankrijk, ENERGY4ALL UK, SOM ENERGIA Spanje,… Coopératives participantes au projet REScoop MECISE
 • Yves MARENNE – Wetenschappelijk Directeur bij ICEDD,  het Waals agentschap voor duurzame ontwikkeling
 • Craig MORRIS – Onafhankelijk journalist en het gezicht achter de website energytransition.de, Co-auteur van het boek «  Energy Democracy » (sept. 2016)
 • Mario HEUKEMES – Voorzitter van de coöperatie COURANT d’Air, presentatie van meerdere projecten in Oostbelgië in samenwerking met de gemeenten.
 • Jan DUERINCK – Onderzoeker bij “EnergyVille” en  VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
 • ENERCOOP Frankrijk, ENERGY4ALL UK, SOM ENERGIA Spanje,… Coopératives participantes au projet REScoop MECISE

16h30 – 17h

Conclusies en slotwoord / Persconferentie

 • Doerte FOUQUET – Directrice EREF (European Renewable Energies
  Federation)

17h

Drink met lokale bieren