Skip to content

Hernieuwbare energie: een kans voor lokale actoren!

Interregionale conferentie, Eupen (België), 17 januari 2017

Lijst van alle presentaties van de ochtend en de documenten van de workshops in de namiddag.

Lijst van alle foto’s en video’s van de conferentie. 

We danken alle deelnemers en sprekers, die daadwerkelijk hebben bijgedragen tot het succes van de conferentie.

De energietransitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam systeem is onvermijdelijk. Meer zelfs: dit proces is volop bezig. Technologische ontwikkelingen laten ons toe om te dromen van een wereld waarin 100% van onze energie geproduceerd wordt door hernieuwbare bronnen. Verschillende studies hebben aangetoond dat de transitie naar een hernieuwbaar model haalbaar is tegen 2050. Deze transitie juichen we toe. Ze biedt immers een unieke kans aan burgers en lokale besturen. Want uiteindelijk zijn zij het die de transitie zullen betalen. Als consumenten via hun elektriciteitsrekening. Als belastingbetalers omdat overheden belastingen gebruiken om bedrijven te ondersteunen die investeren in hernieuwbare energie. En als spaarders, want banken geven leningen aan projectontwikkelaars.

Lokale actoren hebben vandaag de keuze. Ofwel ondergaan ze de transitie passief. Ofwel nemen ze de transitie actief in eigen handen. De Europese federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie (REScoop.eu) wil lokale actoren activeren en heeft in het kader daarvan een interregionale conferentie in Eupen georganiseerd, in het centrum van 5 Europese regio’s binnen het Maas-Rijn gebied.

Tijdens de conferentie zullen de belangrijkste aspecten van hernieuwbare energie aan bod komen: het maatschappelijk kader, de technologische evoluties, uitdagingen op het vlak van ruimtelijke planning, milieuaspecten, enz. Tijdens de voormiddag organiseerden we een plenaire sessie en lieten we verschillende experten aan het woord. Tijdens de namiddag kozen we voor interactieve workshops.